choose language   nl | en | de | fr | es

traceability

Tot op de krat of doos nauwkeurig en op ieder gewenst moment kan worden getraceerd. Zowel achterwaartse tracering (slachthuis), de tussentijdse tracering (opslag Verhey Vlees of externe locatie) als voorwaartse tracering (levering klant) is mogelijk. Op krat/doosniveau wordt tijdens de initiële registratie een uniek serienummer toegekend. In dit serienummer is onder andere het batchnummer opgeslagen. Het klantnummer wordt aan het serienummer toegevoegd zodra de krat op een verkooporder is geboekt. Daarmee is de gehele route van de verpakking vastgelegd.

De logistieke afdeling maakt gebruik van PDA scanning handterminals op basis van RF (Radio Frequency) technologie. In feite dragen de logistieke medewerkers de verkooporders en picklists met zich mee. Met deze scanners worden pallets geregistreerd op verkooporders. De intelligente scanners waarborgen dat de klant het juiste product en de juiste, bestelde hoeveelheid ontvangt (meer scannen dan in order is niet mogelijk), dat enkel de voor de klant geschikte of geselecteerde slachthuizen /herkomstlanden kunnen worden gebruikt en dat de juiste afleverbescheiden zoals CMR, palletkaart, klantmarkeringen/referenties, lotnummers en verzendlabels kunnen worden afgedrukt.

De verpakkingen zoals vacuümzakken, kratzakken of dozen - uitsluitend met FD approval - kunnen eveneens worden getraceerd. De verpakkingen worden uitgegeven en geregistreerd op datum door onze medewerker van het magazijn verpakkingen. De leverancier vermeldt op de facturen het gebruikte batchnummer, waardoor ook hier tracering is gewaarborgd.

Op wens van de nVWA of de klant, kan een mogelijke recall binnen 10 minuten worden uitgevoerd en kan de relevante traceringinformatie aan de klant worden toegestuurd. Deze rapportage biedt praktische informatie voor de klant voor mogelijke blokkering van de partij(en), zoals het palletnummer en het serienummer van de betreffende zending, het slachthuis- en batchnummer en het ordernummer met de datum waarop aan de klant werd geleverd. Zo kan door de klant ook snel actie worden ondernomen.

Zodra een verkooporder is gemaakt, is alle informatie voorhanden. Op aangeven van de klant, kan Verhey Vlees dagelijks diverse informatie verstrekken aan de klant, zoals een overzicht van de geleverde pallets (palletkaarten), een overzicht van de producten gerangschikt per slachthuis /batch en naar herkomstlanden, de CMR vrachtbrief, een file per e-mail met de traceringgegevens. Op die wijze is de klant reeds voor het arriveren van de zending geïnformeerd over de te ontvangen goederen.

Mocht u hierover vragen hebben of advies willen inwinnen, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke. We verwijzen u hiervoor graag naar de pagina "contact".

Concrete