choose language   nl | en | de | fr | es

Verhey Vlees in Nuth sluit voor ÉÉn week vanwege coronabesmettingen

 

In afstemming met Veiligheidsregio Zuid-Limburg en GGD Zuid Limburg heeft de directie van Verhey Vlees besloten de deuren te sluiten om de recente coronabesmettingen binnen het bedrijf onder controle te krijgen. Op advies van Veiligheidsregio Zuid-Limburg is de sluiting voor de duur van één week en gaat in om 00.00 uur vanavond. Bij Verhey Vlees in Nuth zijn op dit moment 41 coronabesmettingen vastgesteld. Er werken 225 mensen bij de vleesverwerker, waarvan ruim de helft op uitzendbasis.

 

Tot half oktober werd er slechts één coronabesmetting geconstateerd binnen Verhey Vlees. Op maandag 26 oktober meldden zich 17 uitzendkrachten af, omdat ze in afwachting waren van een coronatest. Diezelfde dag ontvingen 6 van hen de uitslag, alle 6 waren positief. In de dagen die volgden liep het aantal besmettingen snel op. Op woensdag 28 oktober telde het bedrijf 14 coronabesmettingen. GGD Zuid Limburg startte daarop een bron- en contactonderzoek om de risico’s in kaart te brengen en onderzocht of de juiste coronamaatregelen waren genomen. Er werden geen onregelmatigheden vastgesteld. Verhey vlees werkt volgens het landelijk protocol corona in de voedselindustrie en heeft voldoende maatregelen genomen om besmetting te voorkomen.

 

Steekproef
Op vrijdag 30 oktober had het bedrijf 17 besmettingen. Uit voorzorg testte GGD Zuid Limburg via een willekeurige steekproef 40 medewerkers. Hiervan bleken 16 medewerkers positief. Het aantal besmette personen liep daarmee op naar 33 personen. De besmette medewerkers zijn grotendeels arbeidsmigranten. De besmettingen hebben waarschijnlijk met name in de privésfeer plaatsgevonden. De besmette medewerkers is geadviseerd direct in thuisisolatie te gaan.

 

Uitgebreid onderzoek
Op grond van het aantal positieve gevallen heeft GGD Zuid Limburg vervolgens besloten een uitgebreid onderzoek in het bedrijf te starten. Dinsdag 3 november en woensdag 4 november zijn alle medewerkers (vaste medewerkers en uitzendkrachten) van het bedrijf getest. De eerste resultaten tonen het beeld dat het besmettingspercentage binnen het totale bedrijf hoger ligt dan de norm die de GGD Zuid Limburg hanteert.

 

Projectteam
Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft een projectteam ingesteld bestaande uit leden van de veiligheidsregio, leden van GGD Zuid Limburg en de directie van Verhey Vlees. Samen werken zij een plan van aanpak uit om tot een verantwoorde en veilige herstart te komen, hierbij is ook oog voor de huisvestingssituatie van de arbeidsmigranten.

 

Meer informatie
Neem bij verdere vragen of voor meer informatie contact op met Lindsay Kemps, woordvoerder Verhey Vlees 06 36 38 33 62.

Verhey Vlees B.V.
Horselstraat 2
6361 HC Nuth

 

T +31 (0)45-524 38 38

 

administratie
administratie@verheyvlees.nl

digitale facturen
invoice@verheyvlees.nl

KvK: 14042302
BTW: NL003137296B01

 

Bank: ABN-AMRO
IBAN nr.: NL42 ABNA 0526 8529 76
BIC code / SWIFT code : ABNANL2A