choose language   nl | en | de | fr | es

Kwaliteit

Kwaliteit is een mooi woord, maar wat wordt er nu precies door Verhey ondernomen?

 

Werkinstructies, procedures en regelgevingen zijn hierin nauwkeurig beschreven. Het kwaliteitssysteem wordt voortdurend door Verhey getoetst door middel van controles en periodieke interne audits en met regelmaat uitgevoerd door extern auditor en vakorganisatie DNV.

Ontvangst Runderkarkassen
Slachthuizen, leveranciers van runderkarkassen, worden voortdurend beoordeeld tijdens ontvangst bij Verhey Vlees. Naast het nemen van microbiologische monsternames van iedere levering, hanteert onze kwaliteitsdienst een uitstekend ABC beoordelingssysteem, waarbij een nieuwe leverancier gekwalificeerd wordt met de C-status, hetgeen zoveel wil zeggen, dat de leverancier aan strenge optische en microbiologische controles wordt onderworpen. Een leverancier wordt onder andere gecontroleerd op geur en kleur, PH waarden, slachthygiëne, werkende koeling en de verzorging van het transportmiddel. De dienst koppelt de resultaten altijd terug naar de leverancier. De kwalitatieve resultaten worden per slachthuis, per levering geregistreerd in ons ERP systeem.

Hygiëne Algemeen
Alle medewerkers worden automatisch door de sanitaire sluis geleid alvorens zij de werkzaamheden kunnen hervatten. Handen wassen en desinfecteren (separate handeling) is gewaarborgd met een vrijgavesysteem door middel van doorrol looppoorten. Het personeel heeft eigen schoeisel dat alleen in huis mag worden gedragen en ontvangt dagelijks schoon gewassen kleding. Het schoeisel wordt bij ieder vertrek vanuit de productieruimten gereinigd door automatische schoenzoolreinigers. Daarnaast dient het personeel haar schoeisel met hogedruk na te reinigen. Verder rust er een verplichting op het dragen van haarbedekking (hoofdhaar, snor en baard) en handschoenen en is het dragen van sieraden verboden.

Hygiëne Snijproces
De snij(tafel-)bladen worden in de 1e pauze 180° gedraaid. In de 2e pauze worden de bladen vervangen door schone tafelbladen en in de 3e en laatste pauze wordt de 2e set tafelbladen wederom gedraaid. Hierdoor wordt kruisbesmetting zoveel mogelijk voorkomen.

De uitbeners en kanters beschikken over 2 sets messen in korven, die iedere pauze worden gereinigd in de industriële vaatwasmachine.

De snijzalen worden iedere pauze zoveel mogelijk schoon geveegd en opgeleverd door onze eigen corvee medewerkers.

Van de producten worden regelmatig procesmonsters genomen door de kwaliteitsdienst ter controle van de hygiëne. Daarnaast voert de kwaliteitsdienst houdbaarheidstesten uit op de verschillende producten en stelt mogelijk het aantal THT dagen bij op basis van de resultaten van de test. De dagelijkse (eind-)reiniging is uitbesteed. Onze kwaliteitsdienst ziet toe op de uitvoering en controleert voor aanvang productie de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en neemt relevante AGAR afdrukken op cruciale plaatsen in de afdelingen. Dagelijks vindt terugkoppeling plaats naar het reinigingsbedrijf.

Robot
Minder handjes aan het vlees. Onze Robot zorgt ervoor, dat de technische delen in een vacuümzak worden verpakt.

Metaaldetectie
Voortdurend wordt op het rundvlees metaaldetectie met alarmmelding toegepast. De transportband stopt direct na detectie van metaal. Vervolgens wordt onze kwaliteitsdienst gewaarschuwd, die op basis van vastgelegde procedures uit het kwaliteitssysteem controleert en ingrijpt.

Bewaking Koelingen
De koelketen mag nooit worden onderbroken en het rundvlees is als gevolg daarvan nooit onderhevig aan temperatuurverhoging tijdens de verwerking en opslag ervan.

Alle processen en ruimtes worden bewaakt door computergestuurde dataloggers, die voortdurend de temperatuur in de diverse afdelingen meten. In dit bewakingssysteem zijn per ruimte de grenswaarden vastgelegd. Zodra een ruimte afwijkt boven of onder de grenswaarde, alarmeert het systeem per SMS en/of per e-mail onze technische dienst. Door internettechnologie kan deze dienst 24x7 ingrijpen op afstand via smartphone of thuiscomputer.

Een gold-servicecontract met ons koeltechnisch bedrijf op basis van zeer korte reparatietijden waarborgt tevens een goede werking van het koelsysteem.

Onze eigen vrachtauto's, maar ook de vrachtauto's van onze huistransporteurs, zijn eveneens uitgerust met dataloggers die de temperaturen bewaken. De resultaten kunnen te allen tijde worden opgevraagd in de bewakingssystemen.

Verpakkingen
Alle verpakkingen die worden ingezet voor het verpakken van rundvlees voldoen aan de eisen die worden gesteld aan verpakkingsmaterialen van de Europese kaderverordening 1935/2004.

Concrete